תגית: ועדת הפנים ביטלה מגבלות על מעבר עובדי סיעוד בין אזורים שונים בארץ

ועדת הפנים ביטלה מגבלות על מעבר עובדי סיעוד בין אזורים שונים בארץ

משרד הפנים אישר תקנות חדשות הקובעות כי אם מטופל נפטר או עבר למוסד סיעודי, העובד הזר שטיפל בו יורשה לחפש עבודה בכל הארץ ולא יהיה כבול לאזור בו הועסק (כפי שהיה עד עכשיו) זכויות ל-קו למעסיק   כאן