תגית: חברות סיעוד

מטפלת התעללה בחולה סיעודית – משפחתה תובעת מיליונים משירותי הרווחה

מטפלת התעללה בחולה סיעודית – משפחתה תובעת מיליונים משירותי הרווחה
להמשיך לקרוא

המעבר בין מעסיקים בענף הסיעוד

הודעה לעיתונות מטעם ועדה מיוחדת לבעיית העובדים הזרים

המעבר בין מעסיקים בענף הסיעוד

התפרסמה בתאריך 2/3/2011

חולה בניוון שרירים: החיפוש אחר מטפל זר, קשה יותר מהמחלה עצמה
ח”כ כץ, יו”ר הוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים:
הוועדה תגבש פתרון חלופי למצב הקיים, שיאפשר לקשישים ולנכים לחיות חיי רווחה

הוועדה מיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים של הכנסת בראשות ח”כ יעקב כץ (כצל`ה) (האיחוד הלאומי) דנה הבוקר במעבר בין מעסיקים בענף הסיעוד.

ח”כ כץ (כצל`ה), יו”ר הוועדה, הודיע כי הוועדה בראשותו תגבש פתרון לבעיות שהועלו על-ידי הנכים והקשישים, שעיקרו מתן היתר למטפלים זרים המועסקים למעלה מ-51 חודשים לעבוד בישראל אצל מטופל סיעוד – נכה או קשיש. כיום, רשות האוכלוסין וההגירה אינה מאפשרת לעובד ששוהה בישראל 51 חודשים או יותר, להתחיל לעבוד בקביעות אצל מעסיק סיעודי וזאת כדי להימנע מהארכת העסקתם של עובדים אלו ללא הגבלה.

בנוסף מציע ח”כ כץ, שהמטפל יפקיד סכום כסף בהגיעו ארצה. הסכום יוחזר לו בתום תקופת העסקתו בארץ ובתנאי שעמד בתנאיי ההעסקה כי שהובהרו לו לפני בואו לישראל.

ממסמך שהכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת עולה כי עובדי הסיעוד מקבלים מידע על המעביד שהם אמורים לעבוד אצלו כבר בראיון שנערך להם בארץ מוצאם. העובד הזר מיודע בדבר דרישות התפקיד והתנאים המיוחדים של בעל ההיתר שאצלו הוא אמור לעבוד כגון עבודה עם זקן, נכה או ילד או אם מדובר בעבודה שדורשת ידע רפואי בסיסי או יכולת לשאת משקל מסוים.

חיים בן ישי, שאביו בן ה-100 נזקק למטפל סיעודי, טען בישיבה כי עובדים זרים אינם מעוניינים לעבוד אצל אביו למרות שהמשפחה משלמת להם מעבר למשכורת המקובלת בתחום. טלי קקון, נכה המרותקת לכסא גלגלים, ציינה כי מרבית העובדים הזרים לא מוכנים לעבוד עם אוכלוסיית הנכים בשל המאמץ הפיזי והנפשי הכרוך בה. בעיה נוספת עימה נאלצים להתמודד הקשישים והנכים בפריפריה היא חוסר היכולת להעסיק מטפלים. לטענתם, עובדים זרים מעוניינים לעבוד במרכז הארץ, ולא בערים רחוקות כמו דימונה וירוחם. נכה החולה בניוון שרירים אמרה כי החיפוש אחר עובדים זרים שיטפלו בה, קשה יותר מהמחלה בה היא חולה.

בוועדה הועלו שלוש גישות לפתרון הבעיה:
1. דיפרנסאציה בתמריצים – מתן תמריצים לעובדי סיעוד זרים שיעבדו אצל בעל היתר המוגדר `סיעודי קשה`: תמריצים כספיים, כגון העלאת הקצבה הניתנת ל`סיעודיים קשים`; הארכת תקופת השהייה של עובד סיעוד זר או `הלבנת` עובד שמועמד להרחקה בתמורה להתחייבות לעבוד אצל מעסיק סיעודי קשה.
2. הטלת הגבלות על בעלי אשרת עבודה בסיעוד במעבר בין קטגוריות העסקה בענף הסיעוד ובין אזורים גיאוגרפיים, או הטלת הגבלות על מספר המעסיקים שעובד סיעודי יכול להחליף.
3. טיפול בחולים סיעודיים קשים שזקוקים לטיפול במשך 24 שעות ביממה באמצעות עובדים ישראלים, ובתוך כך התאמת הקצבאות הניתנות להם כדי שיוכלו להעסיק עובדים ישראלים במשמרות.

יו”ר הוועדה, ח”כ כץ הודיע כי הוועדה בראשותו תגבש תוכנית חלופית שתאפר לנכים סיעודיים ולקשישים להעסיק על-פי בחירתם מטפלים זרים למשך תקופה ארוכה או עובדים ישראליים על מנת לאפשר להם לחיות בכבוד ”בחברה המכבדת את הנכים והקשישים שבה ואת הגרים שחיים בתוכה”

לפרטים נוספים: לירון וייס, דוברת הוועדה 0506233989.

© כל הזכויות שמורות, 2011, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il