תגית: חדשות – הגדלת מרחק המגורים של מורשה נהיגה על פי תיקון בהסכם הניידות

חדשות – הגדלת מרחק המגורים של מורשה נהיגה על פי תיקון בהסכם הניידות

חדשות – הגדלת מרחק המגורים של מורשה נהיגה על פי תיקון בהסכם הניידות  

על-פי תיקון בהסכם הניידות שנכנס לתוקף באוגוסט 2013, מורשה נהיגה של מוגבל בניידות יכול להתגורר במרחק אווירי של עד 1.5 ק"מ מביתו של המוגבל בניידות (במקום 500 מ' כפי שהיה עד כה).

מי שתביעתם להטבות בניידות נדחתה על פי מרחק המגורים הקודם, מתבקשים להגיש תביעה חדשה למחלקת ניידות בסניף הביטוח הלאומי באזור מגוריהם, לצורך בדיקת זכאותם מחדש.

לקישור :http://www.btl.gov.il/About/news/Pages/tikunBenayadut.aspx