תגית: חדשות – פנייה לוועדת תביעות לבדיקה מחודשת של החלטת פקיד התביעות

חדשות – פנייה לוועדת תביעות לבדיקה מחודשת של החלטת פקיד התביעות

אזרחים שהביטוח הלאומי דחה את תביעתם לקבלת קצבה, יוכלו לבקש שההחלטה בעניינם תיבדק פעם נוספת על ידי ועדת תביעות אזורית. החברים בוועדה הם אנשי ציבור שמונו על ידי מועצת הביטוח הלאומי. החלטת הוועדה היא בגדר המלצה לשיקול דעת נוסף של פקיד התביעות.  
הוועדות מתקיימות בסניפי הביטוח הלאומי בתל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע פעם בחודש ללא נוכחות הפונה, ויכולים לפנות אליהן אזרחים מכל הארץ.
לתשומת לבכם,
הוועדה דנה אך ורק בהחלטות פקיד התביעות. 

לפירוט המקרים שבהם יש לוועדה סמכות לדון.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי