תגית: חוזרים

חוזר ‏נכות/ 1765 זכאות לשיקום מיקצועי לחיילי צד"ל

חוזר ‏נכות/ 1765
הנדון: זכאות לשיקום מיקצועי לחיילי צד"ל כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר נכות 1770 קביעת אחוז נכות רפואית בגין סוכרת עם סיבוכים

130 /08 חוזר
חוזר נכות/ 1790
הנדון: חוזר נכות 1770 קביעת אחוז נכות רפואית בגין סוכרת עם סיבוכים
כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר נכות 1786 וחוזר שיקום 1240 קביעת דרגת אי כושר לאדם עם חרשות שחדל לעבוד

101 /08 חוזר
חוזר נכות/ 1786
חוזר שיקום/ 1240
הנדון: חוזר נכות 1786 וחוזר שיקום 1240 קביעת דרגת אי כושר לאדם עם חרשות שחדל לעבוד ,המשך המידע כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר נכות 1770 שיעורי גימלאות נכות כללית לחודש

שיעורי גימלאות נכות כללית לחודש ינואר 2008
חוזר נכות 1770 נכון ליום  20.07.2014  כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר נפגעי עבודה/ 1487 הנדון 6 תיקון סעיפי ליקוי 34 – 33 – למבחנים הרפואיים – סימולציה

חוזר נכות/ 1775
חוזר נפגעי עבודה/ 1487
הנדון 6 תיקון סעיפי ליקוי 34 – 33 – למבחנים הרפואיים – סימולציה
חוזר נכות 5331 חוזר נ"ע 5843
הלשכה לייעוץ רפואי בשיתוף עם האגודה הפסיכיאטרית, מינהל הגימלאות המחלקה המשפטית כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

 

חוזר‏ נכות/ 1754 קביעת נכות רפואית לחולי המופיליה

חוזר‏ נכות/ 1754
הנדון: קביעת נכות רפואית לחולי המופיליה כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר נכות מס' 1940 נכות כללית ונכויות מיוחדות תעודות נכה

חוזר נכות מס' 1940
נכות כללית ונכויות מיוחדות תעודות נכה
שדרוג בתעודות נכה כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר 1933 נכות כללית ושירותים מיוחדים, הוראות לטיפול מהיר בתביעות,הוראות לטיפול בתביעות של אנשים עם נכות קשה

נכות כללית ושירותים מיוחדים, הוראות לטיפול מהיר בתביעות,הוראות לטיפול בתביעות של אנשים עם נכות קשה ,המידע כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר נכות מס'1901 נכות כללית,נכויות קשות ,קווים מנחים לקביעת דרגה מלאה במקרים של נכויות קשות

חוזר נכות מס' 1901 
נכות כללית,נכויות קשות ,קווים מנחים לקביעת דרגה מלאה במקרים של נכויות קשות
כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר 1772 משלוח העתק פרוטוקול רפואי למקבל גמלה

חוזר‏23 /08‏‏
חוזר ‏נכות/ 1772‏‏
הנדון: משלוח העתק פרוטוקול רפואי למקבל גמלה ,למידע כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי