תגית: חוזרים

חוזר‏ נכות/ 1754 קביעת נכות רפואית לחולי המופיליה

חוזר‏ נכות/ 1754
הנדון: קביעת נכות רפואית לחולי המופיליה כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר נכות מס' 1940 נכות כללית ונכויות מיוחדות תעודות נכה

חוזר נכות מס' 1940
נכות כללית ונכויות מיוחדות תעודות נכה
שדרוג בתעודות נכה כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר 1933 נכות כללית ושירותים מיוחדים, הוראות לטיפול מהיר בתביעות,הוראות לטיפול בתביעות של אנשים עם נכות קשה

נכות כללית ושירותים מיוחדים, הוראות לטיפול מהיר בתביעות,הוראות לטיפול בתביעות של אנשים עם נכות קשה ,המידע כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר נכות מס'1901 נכות כללית,נכויות קשות ,קווים מנחים לקביעת דרגה מלאה במקרים של נכויות קשות

חוזר נכות מס' 1901 
נכות כללית,נכויות קשות ,קווים מנחים לקביעת דרגה מלאה במקרים של נכויות קשות
כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר 1772 משלוח העתק פרוטוקול רפואי למקבל גמלה

חוזר‏23 /08‏‏
חוזר ‏נכות/ 1772‏‏
הנדון: משלוח העתק פרוטוקול רפואי למקבל גמלה ,למידע כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי