תגית: חוזר נכות 1770 קביעת אחוז נכות רפואית בגין סוכרת עם סיבוכים

חוזר נכות 1770 קביעת אחוז נכות רפואית בגין סוכרת עם סיבוכים

130 /08 חוזר
חוזר נכות/ 1790
הנדון: חוזר נכות 1770 קביעת אחוז נכות רפואית בגין סוכרת עם סיבוכים
כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי