תגית: חוזר נכות 1786 וחוזר שיקום 1240 קביעת דרגת אי כושר לאדם עם חרשות שחדל לעבוד

חוזר נכות 1786 וחוזר שיקום 1240 קביעת דרגת אי כושר לאדם עם חרשות שחדל לעבוד

101 /08 חוזר
חוזר נכות/ 1786
חוזר שיקום/ 1240
הנדון: חוזר נכות 1786 וחוזר שיקום 1240 קביעת דרגת אי כושר לאדם עם חרשות שחדל לעבוד ,המשך המידע כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי