תגית: חולי סכרת

הודעה לחולי סוכרת המגישים לביטוח הלאומי בקשה לקבלת קצבה החל ב-1.12.2014 נכנסו לתוקף שינויים בתקנות הביטוח הלאומי בנושא הסוכרת.

חדשות – הודעה לחולי סוכרת המגישים לביטוח הלאומי בקשה לקבל קצבת נכות כללית, נכות עקב פגיעה בעבודה, או פטור במס הכנסה. 
הודעה לחולי סוכרת המגישים לביטוח הלאומי בקשה לקבלת קצבה

החל ב-1.12.2014 נכנסו לתוקף שינויים בתקנות הביטוח הלאומי בנושא הסוכרת.
להמשיך לקרוא