תגית: חוקי המוסד לביטוח לאומי

יידון בכנסת: שקיפות במבחנים לקביעת דרגת נכות

יידון בכנסת: שקיפות במבחנים לקביעת דרגת נכות
11 בדצמבר 2013, ח' בטבת תשע"ד, בשעה 14:35
​וועדת העבודה הרווחה והבריאות הכנסת תדון בקרוב בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשע"ג-2013, של ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) וקבוצת ח"כים.
להמשיך לקרוא

האוצר: תכנית "ויסקונסין" החלופית אינה מתוקצבת עדיין; חברי כנסת: זה זלזול, מתנגדים לתכנית11.11.2013

האוצר: תכנית "ויסקונסין" החלופית אינה מתוקצבת עדיין; חברי כנסת: זה זלזול, מתנגדים לתכנית
11 בנובמבר 2013, ח' בכסלו תשע"ד, בשעה 13:50
​ועדת העבודה והרווחה של הכנסת קיימה היום דיון סוער בהצעת החוק הממשלתית לעידוד היציאה לעבודה (המכונה "ויסקונסין"). הצעת החוק המחודשת הובאה לוועדה לאחר ביטול התכנית הניסיונית "אורות לתעסוקה" באפריל 2010, אשר עוררה דיון ציבורי נוקב.
להמשיך לקרוא

לידיעתכם זכותכם לקבל מידע מביטוח לאומי ראו הסבר לחוק וקישור

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח 1998, נחקק ב- 19 במאי 1998, ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן.

החוק קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית"

באמצעות הממונה על חוק חופש המידע.

החוק מאפשר לך לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מידע על פעילות המשרד בנושאים שבאחריותו,

כגון מידע בנושאי גמלאות וגבייה, הנחיות מינהליות ונהלי עבודה, נתונים סטטיסטיים, מידע על הסניפים ברחבי הארץ ושירותים הניתנים לציבור, עיון במסמכים שונים ועוד.

אם ברצונך לבקש מידע מסוים מהביטוח הלאומי, עליך להגיש בקשה לממונה על חוק חופש המידע, בלי צורך לנמק, ואנו נטפל בבקשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק.

הקישור : http://www.btl.gov.il/About/information/Pages/default.aspx

השתמשו בחוק בתבונה.

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995  כאן  

 039_002 BITUACH LEUMI HOK 1995