תגית: חוק הגנת הצרכן

אושר סופית: משפחת צרכן מוגבל תוכל לבטל עסקה שרכש תוך ארבעה חודשים 26 ביולי 2016

יום האזרחים הוותיקים בכנסת:
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 47) (ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש), התשע"ו-2016 – של חברי הכנסת איציק שמולי, דוד ביטן, אורי מקלב וקבוצת חברי כנסת. להמשיך לקרוא