תגית: חוק חניית נכים

פטור מתשלום בעד חניה במקום ציבורי (תיקון: תשס"ה)

ב- 2005 נוסף לחוק החניה לנכים סעיף פטור מתשלום בתנאים מסוימים. יש התעלמות מהסעיף הזה אפילו במשרדי ממשלה ובתי משפט. יש תלונות רבות, תובענות ייצוגיות ותקדימים מעניינים.
חוק החניה לנכים (1993, תיקון בתוקף מ- 2005) קובע:
"פטור מתשלום בעד חניה במקום ציבורי (תיקון: תשס"ה)
מקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לאדם עם מוגבלות היא דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום, תחול על המפעיל או המחזיק של המקום הציבורי חובה לשלם בעד חניה במקום האמור, בשל האדם עם המוגבלות, ….. "תשלום" – לרבות שיפוי בעד תשלום ".

החוק על הסעיפים והשינוי שחלו במשך השנים באתר נבו כאן
כל הזכויות שמורות לאתר נבו
תיקון מס' 5; תחילתו ביום 19.8.2012 עמוד 390-391
ד. הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – 1 News

962475001811982 HANAYA חניה

עוד בנושא חניה באתר נגישות ישראל כאן