תגית: חניה למאושפזים

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – הסדר חניה למאושפזים בבית חולים ולמבקריהם), התשע"ג–10.06.2013

מספר פנימי: 479722
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:חברי הכנסת,אורי מקלב,משה גפני,יעקב אשר,                                   פ/1388/19   להצעת החוק כאן1388 HANAYA 10,06.2013
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – הסדר חניה למאושפזים בבית חולים ולמבקריהם), התשע"ג–10.06.2013
כ
ל הזכויות שמורות לכנסת ישראל