תגית: טיפול שיניים לילדים

בעקבות פנייתה של אומ״ץ לשר הבריאות בעניין תקציב טיפול שיניים במקרי חבלה בבתי הספר משרד החינוך ימשיך לתקצב טיפולים אלה.

בעקבות פנייתה של אומ״ץ לשר הבריאות בעניין תקציב טיפול שיניים במקרי חבלה בבתי הספר משרד החינוך ימשיך לתקצב טיפולים אלה.​  המשך כאן
כל הזכויות לתנועת אומץ ועיתון הארץ

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – טיפולי שיניים לילדים עד גיל 18), התשע"ד–21/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
פ/2656/19                2656 TIPUL SHINAIM          

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – טיפולי שיניים לילדים עד גיל 18), התשע"ד–21/07/2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל