תגית: טלויזיה -פטור מאגרה

אגרת טלוויזיה – זכאות לפטור

אגרת טלוויזיה זכאות לפטור

פטור מאגרת הטלוויזיה

פטור מאגרת הטלוויזיה

רשות השידור מעניקה פטור מלא מתשלום אגרת הטלוויזיה לנכים ובעלי מוגבלויות העומדים
בתנאים הבאים:
אנשים עם מוגבלות (עיוורים, חירשים או אילמים) מגיל 18 ומעלה שעומדים ברשות עצמם
והמציאו הוכחה על מוגבלותם
נכי צה"ל שמשרד הביטחון מכיר בנכותם, אם דרגת הנכות שלהם היא לפחות 10%
והוכרה לפני שנת 1996, או שדרגת הנכות שלהם היא 20% ומקבלים תגמול חודשי
מהמוסד לביטוח לאומי.
נפגעי פעולות איבה המוכרים כנכים בדרגת נכות 10% ויותר, ומקבלים תגמול חודשי מהמוסד לביטוח לאומי

לקבלת פרטים נוספים ובירור זכאות לפטור והנחות ניתן לגלוש לאתר אגף הגבייה או לפנות לנציגי הגבייה בטלפון: 6662* או   02-6591111.

3. פטורים בשיעור של 100%
זכאים לקצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי העומדים בשלושת התנאים הבאים:
א. אזרח המקבל הבטחת הכנסה נכון ליום בקשת ההנחה.
ב. אזרח שהיה זכאי להבטחת הכנסה בחודש דצמבר 2002.
ג. החל מחודש מאי 2004 לא היתה לאזרח הפסקה מזכאות להבטחת הכנסה של 6 חודשים רצופים ומעלה.

5. פטורים בשיעור של 50%
א. זכאים לקצבת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.

גם בשנת 2011 פטורים אזרחים וותיקים מתשלום אגרת הטלוויזיה
אגרת הטלוויזיה החלה על אזרחים וותיקים ממומנת השנה ע"י תקציב המדינה.
משרד האוצר נושא השנה בתשלום האגרה עבור האזרחים הוותיקים

כתובות אינטרנט מצורפות:
פטור מאגרת הטלוויזיה
אגף הגבייה