תגית: יחידה ארצית למכשירי שיקום וניידות

יחידה ארצית למכשירי שיקום וניידות

 יחידה ארצית למכשירי שיקום וניידות

כל מה שצריך לדעת לגבי אבזור. נפגעי עבודה מתבקשים לפנות להנדסה רפואית בטלפון 5515* להקיש 1 לעברית ולאחר מכן 4 למענה ישיר ליחידה.

יחידה ארצית למכשירי שיקום וניידות

יחידה ארצית למכשירי שיקום וניידות
כתובת: רחוב מוזס יהודה ונח 15, תל אביב – יפו מיקוד: 6744253
נגישות: 

המקום נגיש באופן חלקי
המחלקה לתיקונים נגישה ומותאמת לאנשים עם מוגבלויות​
טלפונים: 5400*
פקס: 02-5655969
שעות פעילות: תיקונים עבור מכשירי ניידות חשמליים ינתנו בתיאום מראש בלבד. לתיאום יש לפנות למוקד קול הבריאות 5400*
קבלת קהל לצורך קבלת מכשירי ניידות מהמלאי ביחידה הארצית: בימים א', ב', ד', ה' בשעות: 8:00-12:00 ו – 13:00-14:00

בין תפקידי היחידה:
קביעה ויישום מדיניות משרד הבריאות בתחום מכשירי השיקום והניידות
קביעת סטנדרטים ונהלים
פיקוח ובקרה על העוסקים בהגשת בקשות למכשירי שיקום וניידות (צוותי המשך טיפול ומעקב בקופות החולים, צוותי הבריאות בבתי-ספר מיוחדים ובמסגרות בריאות אחרות), על עובדי לשכות הבריאות, העוסקים בטיפול בבקשות למכשירי שיקום וניידות ועל ספקי השירות.
התוויית והנחיות מקצועיות לנותני השירות, כולל אנשי המקצוע השונים וספקי הציוד
קיום מערך הדרכה והשתלמויות לנותני השירות
קידום מקצועי בתחום הטכנולוגיה המסייעת לשיקום וניידות ברמה ארצית
אספקה, תיקונים, השמשה ואיסוף של מכשירי ניידות חשמליים
טיפול בפניות ותלונות מהציבור
צוות היחידה כולל פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, טכנאים ועובדי מינהל.
הפיזיותרפיסטים והמרפאים בעיסוק עוסקים גם בטיפול השוטף בפניות לקבלת מכשירי שיקום וניידות בלשכות הבריאות.
כל הזכויות שמורות למשרד הבריאות