תגית: יחידת ההיתרים – סיעוד

טופס בקשה לביצוע מבחן תלות

טופס בקשה לביצוע מבחן תלות 

טופס א,ב,ג,ד,ה 

הסבר לקבלת שירות

תשלום מכוונן עבור אישור העסקה,יחידת הסמך
התשלום בכרטיס אשראי

בקשה להקפאת (התליית) היתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד

בקשה לביטול הקפאת (התליית) היתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד

הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי

חידוש היתר העסקת עובד זר בסיעוד

חידוש היתר העסקת עובד זר בסיעוד

בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד לשנת 2011


‪רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול – מדיניות העסקת עובדים זרים – שאלות
 ותשובות

רשות האוכלוסין וההגירה

מענה טלפוני וקבלת קהל – אגף היתרים – ענף סיעוד

טלפון: 1-700-707-147, פקס: 6294426 – 02

מחוז ירושלים

קבלת קהל בימים שני ורביעי בין השעות 08:30-12:30 ובין השעות 14:30-18:00

רח' אגריפס 42, בניין כי"ח, קומה 5

מענה טלפוני בימים ראשון, ושלישי בין השעות 08:30-12:30

מספר הטלפון: 1-700-707-147

מחוז צפון

קבלת קהל בימים שני ורביעי בין השעות 08:30-12:30 ובין השעות 14:30-18:00

רח' פל ים 7/9, בניין צים קומה 1

מענה טלפוני בימים ראשון ושלישי בין השעות 08:30-12:30

מספרי הטלפון: 1-700-707-147

מחוז ת"א והמרכז

קבלת קהל בימים שני ורביעי בין השעות 08:30-12:30 ובין השעות 14:30-16:00

רח' מנחם בגין 125 קומה 2, קרית הממשלה, ת.ד 7105, תל אביב 61070

מענה טלפוני בימים ראשון, ושלישי בין השעות 08:30-12:30

מספרי הטלפון: 1-700-707-147

מחוז הדרום

קבלת קהל בימים שני ורביעי בין השעות 08:30-12:30 ובין השעות 14:30-16:00

רח' אלומות 12, פארק תעשייה עומר קומה 2

מענה טלפוני בימים ראשון, ושלישי בין השעות 08:30-12:30

מספר הטלפון: 1-700-707-147

טופסי בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים בענף הסיעוד

טופסי בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים בענף הסיעוד

פניה ליחידת ההיתרים ענף הסיעוד
רח' אגריפס 42, בניין כי"ח, קומה 5, ירושלים.

טלפון  1-700-707-147

טלפון  02-6294426

מחלקת פניות הציבור
המחלקה לפניות הציבור רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים, מסילת ישרים 6, ירושלים, מיקוד 94584.

מענה טלפוני לברור מצב הפניה יעשה בטלפון:  02-6294701 בין השעות 13:00 – 15:00 בלבד.

פניות ניתן לשלוח בדואר ו/או באמצעות הפקס:  6294750 – 02

החל מה -1 בינואר 2010 מי שנדחה על ידי הביטוח הלאומי מחמת גובה הכנסותיו יפנה ישירות
לענף הסיעוד ברשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול לצורך ביצוע הערכת תלות.

ביצוע הבדיקה כרוך בתשלום אגרה

העסקת עובד זר בסיעוד

 

עובדים זרים סיעודיים זכויות מאתר התמת 2012

עובדים זרים סיעודיים זכויות מאתר התמת 2012

קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד תיקון יוני 2010

כולל הבהרה לגבי .A.D.L וכמה נדודות זיכוי צריך

משרד הפנים

רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

יחידת ההיתרים – סיעוד