תגית: יחידת ההיתרים – סיעוד

עובדים זרים סיעודיים זכויות מאתר התמת 2012

עובדים זרים סיעודיים זכויות מאתר התמת 2012

קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד תיקון יוני 2010

כולל הבהרה לגבי .A.D.L וכמה נדודות זיכוי צריך

משרד הפנים

רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

יחידת ההיתרים – סיעוד