תגית: ילדים – שיעורי קצבת הילדים

ילדים – שיעורי קצבת הילדים

ילדים – שיעורי קצבת הילדים
סכום קצבת הילדים למשפחה מחושב על פי המרכיבים האלה:
– מספר הילדים במשפחה
– תאריך הלידה של הילדים
– זכאות של אחד ההורים לקצבת קיום מהביטוח הלאומי.
להלן אופן חישוב הקצבה:כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי