תגית: כרטיס טען

19.12.2010 : חוזר נכות 1868 – כרטיס נטען

19.12.2010 : חוזר נכות 1868 – כרטיס נטען
לידע פקידי תביעות בנכות כללית בעניין הנפקת כרטיס נטען למי שזכאי לקצבה מהמוסד והוא אינו יכול לפתוח חשבון בנק מאחר והוא מוגדר כמוגבל. כרטיס זה יחליף את חשבון הבנק המקוון, באמצעותו קיבלו הזכאים את קצבתם עד כה (בהמשך לחוזר מס' 414 ונוהל עבודה של מינהל הגמלאות בנושא זה). כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי