תגית: מבחן תלות

מפסיקים את מבחני התלות המשפילים לקבלת גמלת סעד – חיים כץ

הנחיתי את הגורמים המקצועיים בביטוח הלאומי להביא בפניי תכנית להפסקת בדיקות התלות הפוגעות בכבוד האדם, ולהעביר גמלת סיעוד אוטומטית לקשישים מגיל מוגדר מראש, על בסיס מבחן הכנסות והצגת מסמכים על מצבם הרפואי. כאן
כל הזכויות שמורות לחיים כץ ופיסבוק

טופס בקשה לביצוע מבחן תלות

טופס בקשה לביצוע מבחן תלות 

טופס א,ב,ג,ד,ה 

הסבר לקבלת שירות

תשלום מכוונן עבור אישור העסקה,יחידת הסמך
התשלום בכרטיס אשראי

בקשה להקפאת (התליית) היתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד

בקשה לביטול הקפאת (התליית) היתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד

הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי