תגית: מגדלי המאה

חניות לנכים בבניין מגדל המאה -תשובת עיריית תל אביב לפניה

חניות לנכים בבניין מגדל המאה -תשובת עיריית תל אביב לפניה 
2012-64523_12.03.2013 I LETTER 
תודה למי ששלח לנו את התכתובת