תגית: מחשבונים

מחשבון בנושא "מסמכים רפואיים שמומלץ לצרף לתביעות בנושא נכויות"

​במחשבון זה תוכלו לקבל רשימה מפורטת של המסמכים הרפואיים שמומלץ לצרף לתביעות לנכות כללית, נכות מעבודה ופגיעה עקב פעילות איבה, לפי האבחנה הרפואית שנקבעה לכם. לכניסה למחשבון לחצו כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מחשבון זכויות חדש מאפשר בדיקת זכויות של ניצולי שואה פורסם ב-13.11.2014

מחשבון זכויות חדש מאפשר בדיקת זכויות של ניצולי שואה
כאן

סיוע לניצולי שואה 13/11/2014

סיוע לניצולי שואה    פורסם ב: 13/11/2014
סיוע לניצולי שואה משרד האוצר והרשות לזכויות ניצולי השואה השיקו שירות אינטרנטי חדש המאפשר בדיקה פשוטה ומהירה של זכויות והסדרי סיוע המיועדים לניצולי השואה. באמצעות מענה פשוט על מספר שאלות קצרות כגון תאריך לידה, ארץ לידה ושנת עליה, מתקבל מידע על זכאות אפשרית לקבלת גמלה או הטבה, הסדרי הסיוע מגופים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים והנחיות כיצד ניתן לממש את הזכויות. מחשבון הזכויות האינטרנטי מצטרף למרכז המידע הטלפוני ואתר הרשות לזכויות ניצולי השואה באמצעותם יכולים ניצולי השואה לקבל מידע בנוגע לזכויותיהם וזכאויותיהם באשר להסדרי הסיוע השונים.  המשך המידע באתר כאן
כל הזכויות שמורות לאתר חדשות ממשל זמין

הבטחת הכנסה -כל מה שרציתם לדעת

הבטחת הכנסה -כל מה שרציתם לדעת 

מאתר המוסד לביטוח לאומי  כאן


 

 

מחשבון דמי קבורה

מחשבון  דמי קבורה
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מחשבון תעריפי ביטוח חובה לרכב

מחשבון תעריפי ביטוח חובה לרכב   כאן 

 

מחשבונים לבדיקת זכאות – בדיקת זכאות לקצבת שאירים

מחשבונים לבדיקת זכאות – בדיקת זכאות לקצבת שאירים
מחשבון זה נועד לשאריו  של מי שנפטר, והיה מבוטח ושולמו בעדו דמי ביטוח כחוק,  או שהיה פטור מתשלום דמי ביטוח.
בנוסף מיועד המחשבון לאלמן שלא היה עמו ילד בעת הפטירה של בת/בן זוגו, ותביעתו לקצבת שאירים נדחתה על ידי הביטוח הלאומי, מכיוון שהיו לו הכנסות גבוהות וכעת פחתו הכנסותיו.
אם יש לנפטר/ת ילדים עד גיל 24 – הילדים עשויים להיות זכאים לקצבת שארים. אם הילדים לומדים בתיכון- הם עשויים לקבל דמי מחיה .

במקרים הבאים יש לגשת לסניף:
חבר קיבוץ
מי שהתאלמן/ה בפיגוע איבה
מי שהתאלמן/ה ומטופל במסגרת משרד הביטחון
לתשומת לבך,
תביעה לקצבת שאירים יש להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר יום הפטירה וכל עיכוב בהגשת התביעה, עלול לגרוע מזכויותיך.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מחשבוני זכויות – בדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

מחשבוני זכויות – בדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת
כאן
קיימים מקרים שהמבוטח עונה על תנאי הזכאות של יותר מקצבה אחת.
באמצעות מחשבון זה תוכל לבדוק אם תוכל לקבל מהמוסד לביטוח לאומי שתי קצבאות באותו הזמן, או רק אחת מהן.
עם זאת, פקיד התביעות שבסניף הוא שיקבע אלו קצבאות תקבל.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

 

מענק לימודים

מענק לימודים
כאן
המוסד לביטוח לאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות הלימודים למשפחות חד הוריות ומשפחות שלהן 4 ילדים ויותר, המקבלות קצבת קיום.

למשפחות אלה משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בתחילת כל שנת לימודים, בעד ילדים בגיל 6 – 14. המענק מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

לפני תחילת כל שנת לימודים מתפרסמים תאריכי הלידה של הילדים הזכאים למענק לימודים באותה השנה.

טיפ בנושא מענק לימודים

שיעורי המענק

תנאי הזכאות

 כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

ילדים – מחשבון לחישוב סכום קצבת הילדים

ילדים – מחשבון לחישוב סכום קצבת הילדים
כאן
מחשבון זה נועד לחישוב סכום קצבת הילדים המגיעה לך.
הקצבה משולמת בכל חודש ב- 20 בחודש.
לידיעתך, המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מקצבת הילדים כל חוב שיש לאחד ההורים לביטוח הלאומי (עקב תשלום יתר בקצבת הילדים או בקצבאות אחרות או עקב אי תשלום דמי ביטוח)
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי