תגית: ממכרזים

מצורפים מכרזי כוח אדם עדכניים של נציבות שירות המדינה מיום 14 בדצמבר.

שלום וברכה,
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת כדי לשלב אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים, לרבות חיי העבודה.
מצורפים מכרזי כוח אדם עדכניים של נציבות שירות המדינה מיום 14 בדצמבר.
להמשיך לקרוא