תגית: מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי: 79 מיליארד ש"ח גמלאות בשנה

מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי: 79 מיליארד ש"ח גמלאות בשנה, אך יש להגדיל אותן

1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו, בשעה 15:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת קיימה היום דיון מיוחד בהשתתפות מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, פרופ' שלמה מור-יוסף, במהלכו התייחס המנכ"ל למספר סוגיות הקשורות לביטוח הלאומי: האיתנות הפיננסית של המוסד, מהפיכת השירות והנגשת השירות לדוברי השפה הערבית.
להמשיך לקרוא