תגית: מעלונים – תו תקן

מעלונים – תו תקן

מעלונים – תו תקן 01/02/2006 07:55:00

1. בעקבות תאונות רבות יבדקו מעתה המעלונים לנכים במכון התקנים
הישראלי.
בעקבות תאונות רבות שנגרמו בשל התקנות לא בטיחותיות של מעלונים,
הכריז שר התמ"ת על התקן הישראלי למעלונים לנכים כתקן רשמי כך
שאין לייצר, למכור או לייבא את המוצר או להשתמש בו בעבודה כלשהי
אם הוא לא עומד בדרישות התקן.
מכון התקנים הישראלי הגדיר בתקן הישראלי, ת"י 2252 (חלק 1 ו – 2), את כללי הבטיחות, הדרישות התפקודיות והמידות ממעלונים (משטחי הרמה ממונעים) המיועדים לשימוש מוגבלי תנועה במצב עמידה או במצב ישיבה בכיסא גלגלים.

בין הדרישות המפורטות מוגדרת מהירות התנועה של משטח ההרמה כך שלא תהיה גבוהה מ – 0.20 מטר לשניה, עומס הנשיאה, תכנון התא כך שיתאים לנכה בכסא גלגלים ומלווה, הפעלה ע"י כפתור בלחיצה קבועה ועוד.

לדברי זיוה פתיר מנכ"ל מכון התקנים הישראלי: "תקן זה מצטרף לסדרת תקנים שהוכנו בשנים האחרונות לשיפור איכות חייהם של אנשים בעלי מוגבלויות".

לפרטים נוספים: דוברת המכון טל` 03-6465116