תגית: מצגת

מצגת – עדכון ספר הליקויים הרפואיים

מצגת – עדכון ספר הליקויים הרפואיים
כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מצגת – ירידה בשמיעה – עילה לזכאות לגמלאות שונות

מצגת – ירידה בשמיעה – עילה לזכאות לגמלאות שונות

כאן

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מצגת – הליקוי הרפואי והשלכותיו על אי כושר

מצגת – הליקוי הרפואי והשלכותיו על אי כושר

כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי