תגית: מקוואות נגישים

פסק דין מגלה: הביטוח הלאומי התעלם – והקשיש אנס מטפלת

פסק דין מגלה: הביטוח הלאומי התעלם – והקשיש אנס מטפלת
"יוציא מטפלת מביטוח לאומי שתעניק לו שירותי מין"
פתרון הביטוח הלאומי לחוו"ד מנוגדת: פסילה
איתמר לוין   News1.co.il 
הביטוח הלאומי הסכים למינויו של רופא כמומחה מטעם בית הדין לעבודה – אך כאשר חוות דעתו עמדה בניגוד לעמדת המוסד, הוא ביקש לפסול אותו * בית הדין דחה את הבקשה וקיבל את התביעה, לרשימה המלאה כאן
כל הזכויות שמורות ל-NEWS1

מקוואות נגישים

מקוואות נגישים

פרוטוקולים/פניות ציבור/‎6939ירושלים, ו' באב, תשס"ג ‎4 באוגוסט, ‎ 2003

הכנסת השש עשרה נוסח לא מתוקןמושב ראשוןפרוטוקול מס' מישיבת הוועדה לפניות הציבור שהתקיימה

ביום א', כ בתמוז התשס"ג, ‎20.7.03 בשעה ‎12:00 ס ד ר  ה י ו ם

מצב של המקווה לנשים נכות בירושלים

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל