תגית: משכנתא

יאסר על גופים פיננסים לסרב לתת משכנתא לאדם בעל מוגבלות מקצרת חיים

2 ביולי 2018, י"ט בתמוז תשע"ח, בשעה 20:20
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 18), התשע"ח-2018 של ח"כ קארין אלהרר וקבוצת חברי כנסת.
מוצע לקבוע כי גוף פיננסי לא יסרב לתת הלוואה לדיור לאדם שנקבע לגביו שהוא אדם עם מוגבלות מקצרת חיים אם ומתקיימים לגביו כל התנאים שבסעיף, בכלל זה שההלוואה מבוקשת לרכישת דירה יחידה או חלופית (משפר דיור), ושהאדם עם המוגבלות עומד בתנאי ההלוואה שהגוף הפיננסי מציע והציג לו אישור שהוא מבוטח בביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים. סכום ההלוואה יהיה כפול מסכום הביטוח ולכל היותר מיליון שקלים חדשים. המשך באתר הכנסת
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל


גם נכים זכאים למשכנתא

לא ייתכן שכל פעם שתצוץ בעיה חדשה לגבי בעלי מוגבלויות יזדקקו לחקיקה מתקנת כדי לסגור בעיות כלכליות או רפואיות כאן
אבי ביצור 10.06.2015 17:48
כל הזכויות שמורות ל-THEMARKER

התעוור מפיגוע: הביטוח סרב לשלם את המשכנתא

התעוור מפיגוע: הביטוח סרב לשלם את המשכנתא 

מ' התעוור כתוצאה מירי של מחבלים על רכבו ואיבד את כושר עבודתו. בחברת הביטוח AIG סירבו לשלם את יתרת המשכנתא במסגרת ביטוח המשכנתא שרכש. הטענה: פיגוע איבה הוא חריג שאינו מכוסה במסגרת הפוליסה. האם כשמכרו למ' את הביטוח אמרו לו את זה? לא. גם את השופט זה הכעיס

עו"ד חיים קליר 17.03.13
כל הזכויות שמורות ל-YNET