תגית: משרדי ממשלה – משרד הביטחון

משרדי ממשלה – משרד הביטחון, היחידה להכוונת חיילים משוחררים

משרדי ממשלה – משרד הביטחון, היחידה להכוונת חיילים משוחררים

 

משרדי ממשלה – משרד הביטחון, אגף השיקום

משרדי ממשלה – משרד הביטחון, אגף השיקום
אגף שיקום נכים

המדינה חייבת חוב מוסרי לאלה שהקדישו את חייהם ובריאותם למען ההגנה עליה.

התפיסה הבסיסית בדבר מחויבות המדינה למי שנפגע בשליחותה מהווה את ה"מדיניות" הכוללת של הפעילות המעשית בתחום השיקום, השירותים והתגמולים לנפגעים, המכוונים לספק צרכים "ממשיים", ויחד עם זאת להביע את הוקרת האומה לאלה ששילמו מחיר כבד בשליחותה.

אגף השיקום פועל להשגת יעדיה של תפיסה זו ע"י פעולות ושירותים המתוכננים להביא את הזכאים למצב של תפקוד פיסי מיטבי ושל תפקוד נפשי, משפחתי וחברתי תקין.  לאתר אגף שיקום נכים 

זכויות הנכים נקבעו בחוקים הבאים ובתקנות שהותקנו על פיהם, שהעיקריים שבהם:
א. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט 1959 (נוסח משולב).
ב. חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט 1949.
ג. חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו 1955 (נוסח משולב).
ד. חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך 1960.
ה. חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם
    (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), תשמ"ח 1988.
ו. חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס’ 17), תשנ"ו 1995.