תגית: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

החוק המשופר ליוצאים לעבודה – מחשבון קצבת נכות/ עידוד לפי חוק לרון 1.8.2009

החוק המשופר ליוצאים לעבודה – מחשבון קצבת נכות/ עידוד לפי חוק לרון

באמצעות מחשבון זה תוכל לדעת באופן משוער מה יהיה סכום קצבת הנכות הכללית המגיעה לך לפי חוק לרון (תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי לעידוד נכים ליציאה לעבודה).
החוק ייכנס לתוקף החל בתאריך 1.8.2009הנתונים שתזין אינם נשמרים והם נועדו לשימושך האישי
 

הקישו על הקישור למטה לאתר המוסד לביטוח לאומי

ולמחשבון

אדם מוגבל שהועסק במפעל כחלק משיקומו אינו עובד המפעל

2009

פורסם: 18/10/2009  עדכון אחרון: 18/10/2009

אדם מוגבל שהועסק במפעל כחלק משיקומו אינו עובד… המפעלבית הדין הארצי לעבודה קבע בדעת רוב, כי לא התקיימו יחסי עבודה בין מעסיק לבין אדם בעל מוגבלות נפשית, אשר הועסק במקום כחלק מתכנית שיקום. לפיכך, נקבע כי אין לחייב את המעסיק לשלם הפרשי שכר מינימום וזכויות נוספות הנובעות מקיומם של יחסי עבודה.

השופט יגאל פליטמן קבע בדעת רוב, כי ההתקשרות בין הצדדים הייתה שיקומית במהותה ולא נכרת חוזה משפטי מחייב של עבודה וגמולה.

כל הזכויות שמורות לאתר פסק דין, אתר המשפט הישראלי

משרד התעשייה,המסחר והתעסוקה

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

יחסי עבודה וזכויות עובדים 

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

שילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה

שילוב אנשים עם מוגבלויות