תגית: ניידות – שהות בחו"ל

ניידות – שהות בחוץ לארץ

מוגבל בניידות הוא בין השאר, תושב/ת ישראל הנמצא בישראל.

אם לפני יציאתו מהארץ קיבל קצבת ניידות במשך תקופה של 3 חודשים רצופים לפחות, תשולם לו הקצבה למשך 6 חודשים בחוץ לארץ.  פרטים כאן
כל הזכויות שמורות לביטוח לאומי

ניידות – שהות בחו"ל

ניידות – שהות בחו"ל

מוגבל בניידות הוא בין השאר, תושב/ת ישראל הנמצא בישראל. אם לפני יציאתו מן הארץ קיבל קצבת ניידות במשך תקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות, תשולם לו הקצבה למשך שישה חודשים בחו"ל. 
אם לפני יציאתו מהארץ קיבל קצבת ניידות פחות מ-3 חודשים רצופים, והוא יוצא מהארץ לתקופה העולה על חודש קלנדרי (מ-1 בחודש עד 30 או 31 בחודש), יופסק תשלום הקצבה ב-1 בחודש שלאחר יציאתו מן הארץ. 
למוגבל בניידות שאיננו נמצא בארץ, לא יאושרו הלוואה עומדת לרכישת רכב והטבות אחרות, אלא לאחר שיחזור ארצה.