תגית: ניידת טיפול שיניים

טיפולי שיניים לנכים המתקיימים מתגמולים מיוחדים

טיפולי שיניים לנכים המתקיימים מתגמולים מיוחדים
נכים בדרגת נכות 19% ומעלה המתקיימים מתגמולים מיוחדים, זכאים להשתתפות בטיפולי שיניים, בגובה 50% מכל הוצאה שמעל 500 ש"ח השתתפות עצמית. נכה המתקיים מתגמול מיוחד למתבגר זכאי לסיוע חריג בטיפולי שיניים עד תקרה של 5,000 ש"ח, אך לא יותר מ–50% מההוצאה בפועל.  הסיוע מאושר על פי הסדרים מיוחדים שנקבעים ומשתנים מעת לעת. לבירור זכאות יש לפנות למחלקת השיקום.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי
רפואת שיניים לנכי צה"ל
רפואת שיניים הלשכה לשיקום נכים
רפואת שיניים ניידת
ניידת טיפול שיניים
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל