תגית: סרטונים על נגישות

סרטון- ריקוד בכיסאות גלגלים

סרטון- ריקוד בכיסאות גלגלים

כאן

סרט מעניין בנושא נגישות

סרט מעניין בנושא נגישות


כאן

סרטון- חניית בעלי מגבלה

סרטון- חניית בעלי מגבלה


כאן

סרטים מעניינים בנושא נגישות


סרט מעניין בנושא נגישות

כאן