תגית: עדכון קצבת שרותים מיוחדים-שר"מ

שרותים מיוחדים שר"מ עדכון קיצבאות

שיעורי קצבת השרותים המיוחדים   כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום–יום ברוב שעות היממה,או מי שזקוק להשגחה מתמדת – זכאי לקצבה בשיעור של 50% מקצבת נכות מלאה ליחיד – 1,075 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .

מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום–יום ברוב שעות היממה – זכאי ל-105% מקצבת נכות מלאה ליחיד – 2,256 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .

מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום–יום בכל שעות היממה – זכאי לקצבה בשיעור 175% מקצבת נכות מלאה ליחיד – 3,761 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .

נוסף על הסכום הבסיסי של הקצבה משולמת תוספת לקצבה:
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 50% – 301 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 105% – 612 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 175% – 913 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .