תגית: עמ` 3 – ישיבת מעקב

דו”ח מבקר המדינה בנושא הוועדה להענקת זכויות לפנים משורת הדין שבאגף השיקום, והמעקב אחר יישום המלצות דו”ח 51א` של מבקר המדינה – דו”ח 55א` , עמ` 3 – ישיבת מעקב

הודעה לעיתונות מטעם ועדה לענייני ביקורת המדינה

גירסת הדפסהדו”ח מבקר המדינה בנושא הוועדה להענקת זכויות לפנים משורת הדין שבאגף השיקום, והמעקב אחר יישום המלצות דו”ח 51א` של מבקר המדינה – דו”ח 55א` , עמ` 3 – ישיבת מעקב

התפרסמה בתאריך 23/7/2007

יו”ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה ח”כ זבולון אורלב: 

”יש לעגן בחקיקה את ההטבות המשולמות לנכי צה”ל לפנים משורת הדין ע”י אגף השיקום במשרד הבטחון” 

הוועדה לענייני ביקורת המדינה קיימה היום דיון בדו”ח מבקר המדינה בנושא הוועדה להענקת זכויות לפנים משורת הדין שבאגף השיקום, והמעקב אחר יישום המלצות דו”ח 51א` של מבקר המדינה – דו”ח 55א` , עמ` 3 – ישיבת מעקב 

יו”ר הוועדה ח”כ זבולון אורלב אמר כי: בוועדה התקבלו פניות רבות של נכי צה”ל שקבלו על כך שאין שיפור מהותי בעבודת אגף השיקום, במשרד הבטחון. 
ולכן יש חשיבות עליונה בנושא שהטיפול בלוחמים ובאלה שנפגעו יהיה טיפול ראוי. 
הוועדה קיימה מספר דיונים בנושא ואנו נדרשים לישיבות מעקב. 

מר רוני מורנו, ראש אגף שיקום: מסר לוועדה שבשנתיים האחרונות, מאז נכנס לתפקידו, חלו שינויים ושיפורים באגף השיקום, לאחר המלחמה האחרונה נוספו כ- 700 נכים ויש מחסור רציני בכוח אדם כיום כל עובר שיקום באגף צריך לטפל בכ- 800 נכים בכל מחוז יש נציג טיפול בתלונות, בנוסף יש מוקד טלפוני באגף השיקום 255 עובדים וכן 22 בנות שירות ו- 20 חיילות. 

בתחילת אוגוסט תתפרסם חוברת ובה מפורטים כל הכללים. ”אני מקבל את הביקורת ואעשה הכל כדי לתקן את הליקויים” אמר מר מורנו. 

נורית לטבק – שדה: דיווחה כי הכללים פורסמו, באתר האינטרנט של האגף 

הוועדה לפנים משורת הדין פועלת בראשות השופט חיים פורת, נציגי הלשכה המשפטית, נציג ציבור ועוד, עדיין אין בסיס משפטי לוועדה לפנים משורת הדין. 

נחמה פרלמן, היועצת המשפטית באגף השיקום: הבהירה כי לפני למעלה משנה התחיל מהלך של עיגון ועדת למ”ד (לפנים משורת הדין) הושלם השלב של מיפוי ההטבות ועיגונים כחוק. 

נכי צה”ל, שהופיעו בפני הוועדה קבלו על כך שהכללים להטבות לפנים משורת הדין אינם גלומים ואינם מפורסמים, רק מי שיודע עליכם – מקבל ועל כן הרבה נכים שאינם יודעים מה זכויותיהם אינם יכולים לממשם. 

ח”כ זבולון אורלב, יו”ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה אמר כי: הטבות שמעוגנות בחקיקה מעוררים אמון ולכן הדרישה לחקיקה איננה פורמלית אלא דרישה נורמטיבית ראויה. 
המצב הנוכחי מגביר חשדות בקרב הנכים ולכן הוועדה תובעת לתת עדיפות גבוהה מאוד לעיגון הכללים בחקיקה. 

עו”ד עומר יעקבץ: יישום דו”ח ורדי לוקה באופן משמעותי יש בעיה קשה של סמכות של המחוזות יש ריכוזיות על ”תורת השיקום” מדברים שנים ארוכות והדבר איונו מיושם. 

ח”כ זבולון אורלב, יו”ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה סיכם את הדיון באומרו: שתמונת המצב מאוד מדאיגה אני יוצא מאוד מאוכז מהישיבה. קיים דו”ח ביקורת, דו”ח ורדי, הכוונות טובות, אך תמונת המצב מעוררת דאגה ולא ראויה. 
גם התחייבויות כלפי הכנסת אינם מיושמים אינפורמציה לא מדוייקת נמסרת לוועדה לגבי פרסומים אתר באינטרנט. 
הוועדה מבקשת ממבקר המדינה לבצע דו”ח מעקב מורחב על כל הנושא של דו”ח הביקורת הקודם – בהקדם האפשרי כי המצב בלתי נסבל. 

יש להגביר את האמון של נכי צה”ל באגף השיקום. 

על ראשי מערכת הבטחון להכנס לעובי הקורה הכנסת לא תהיה מוכנה לסבול את תמונת המצב הבלתי נסבלת שנחשפה בישיבה זאת למרות הרצון הטוב והחזון של מנהל האגף, רוני מורנו. כמעט אין קשר בין הצהרת הכוונות הטובות לבין המציאות הקיימת בשטח. 

סיכום הדיון 

1. הוועדה מביעה דאגה מתמונת המצב כפי שהשתקפה בישיבה. 
2. הוועדה התרשמה כי ארבע שנים לאחר דו”ח המבקר ולאחר המלצות האלוף ורדי קיימות כוונות טובות אך המצב בשטח אינו משביע רצון. 
3. הוועדה קובעת כי קיים משבר אמון בין נכי צה”ל לבין אגף השיקום במשרד הבטחון, זאת למרות הרצון הטוב והכן של ראש האגף, מר רוני מורנו. 
4. הוועדה קובעת כי ההתחייבויות כלפי הכנסת לא קויימו וכן נמסרה אינפורמציה לא מדוייקת לוועדה לגבי פרסום באתר האינטרנט של אגף השיקום. 
5. הוועדה תובעת מאגף השיקום ליישם את דו”ח ורדי וכן לעבוד בשקיפות ראויה מול ציבור הנכים שהמדינה חבה לה את חייהם. 
6. הוועדה פונה למבקר המדינה בבקשה לבצע דו”ח מעקב מורחב בהקדם האפשרי. 
7. הוועדה תקיים ישיבת מעקב עם ראשי מערכת הבטחון.
© כל הזכויות שמורות, 2011, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il