תגית: ע.זרים

מעסיק עובד זר? הקפד על זכויותיו ותימנע מתביעה

מעסיק עובד זר? הקפד על זכויותיו ותימנע מתביעה
חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על עובדים זרים בתחום הסיעוד, אבל זה לא מונע מהם מלתבוע מעסיק פרטי בגין שלל זכויות אחרות – המגיעות להם מכח דיני העבודה. עו"ד דוד הרשקוביץ מרכז את כל המידע הנחוץ כדי להימנע מתביעה עתידית – וכדי שתשמרו על זכויות העובד להמשך המידע כאן
עו"ד דוד הרשקוביץ

עדכון אחרון: 30.06.13
כל הזכויות שמורות ל-YNET

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – הגבלות על מעבר עובדים זרים בין מטופלים), התשע"ג–2013

מספר פנימי: 480535
הכנסת התשע-עשרה
יוזם:           חבר הכנסת         דוד אזולאי                פ/1188/19          

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – הגבלות על מעבר עובדים זרים בין מטופלים), התשע"ג–06.05.2013  בקובץ המצורף
כאן   1188 OVDIM ZARIM
תיקון סעיף 3א     1.    בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952[1], בסעיף 3א(ב1)(1), במקום "במטופל אחד" יבוא "באותו מטופל".
[1] ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

ח”כ עדי קול (יש עתיד) נבחרה היום לתפקיד יו”ר הוועדה לפניות הציבור

ח”כ עדי קול (יש עתיד) נבחרה היום לתפקיד יו”ר הוועדה לפניות הציבור
התפרסמה בתאריך 30/4/2013

ח”כ עדי קול: ”יש לשמוע את חכמת ההמונים. יש לשמוע את קול הציבור” 
ח”כ דוד אזולאי: ”ניתן להגיע בוועדה להישגים מידיים”
להמשיך לקרוא

התחליף החדש לאחיות – העובדים הזרים

התחליף החדש לאחיות – העובדים הזרים

ממשלת ישראל מצאה פתרון לא רשמי למחסור באחיות: מטפלים זרים של קשישים המאושפזים בבתי החולים – כך לפי מחקר ישראלי חדש
  10.04.2013

כל הזכויות שמורות לעיתון הארץ