תגית: פטור ממס הכנסה

עתירה לבג"ץ: שינוי הפטור ממס הכנסה מפלה בין נכים

בין העותרים לבג"ץ – אריק פינטו, לשעבר מנכ"ל בנק הפועלים, עו"ד אריאל שמר, בעל משרד עורכי דין, ודוד וינרב, בעל חברת אינבסטים בתחום הנדל"ן • השינוי צמצם את סכום ההכנסה עליה ניתן הפטור בשליש ואת הזכאות רק למי שיש לו לפחות 40% בליקוי אחד כאן
ניצן שפיר 14.04.2022 כל הזכויות שמורות לגלובס

שירות חדש באתר- תשלום עבור ועדות לקבלת פטור ממס הכנסה

במסגרת שיפור השירות לקהל, מהיום תוכלו לשלם באתר אגרה עבור ועדות לקבלת פטור ממס הכנסה. לתשלום אגרה במהירות ובקלות
לחצו כאן 
כל הזכויות שמורות לביטוח לאומי

פטור ממס למקבלי קצבת נכות מהמעביד או מחברת ביטוח

פטור ממס למקבלי קצבת נכות מהמעביד או מחברת ביטוח
כל הזכויות שמורות ל – ארגון נכי ואלמנות נפגעי תאונות עבודה 

אם אחוזי הנכות הרפואית שלך נמוכים מ-75% והנכות התפקודית שלך ("אי כושר השתכרות"/ תקנה 15) 75% ומעלה והנך מקבל קצבה – כדאי לך להמשיך ולקרוא את השורות הבאות:
להמשיך לקרוא

רשות המסים בישראל – מידע לנכים ובעלי מוגבלויות

רשות המסים בישראל – מידע לנכים ובעלי מוגבלויות
מידע על קבלת פטור ממס הכנסה,זכאות ועוד כאן

פטור ממס הכנסה

וועדה למס הכנסה עולה כ-600 ש"ח,
בוועדה זו בוחנים את כל הלקויות מהם את/ה סובלים ומשקללים אותן.
אם מגיעים  בוועדה ל-90.5 אחוז מקבלים פטור ממס הכנסה.

את הבקשה להגיש באמצעות הביטוח הלאומי.
להמציא מסמכים רפואיים עדכניים.
3-6 תלושי שכר של המבקש או ההורים.

להכין דף בשלושה עותקים בו רשומות כל הלקויות לדוגמא:
לציין אם יש קשיים  יום יומיים בתפקוד. להתרחץ להתלבש, לקחת כוס שתיה לבד ועוד.
הוצאות כמו תרופות, חומרי ספיגה, ציוד אחר אם זקוקים להחלפה שותפת,
מזון מיוחד ,
השגחה 24 שעות ביממה ואחרים.
אלו רק דוגמאות,על מקום הוועדה מקבלים הודעה. תשובה יחסית מהירה.
אם מקבלים פטור, יכול לסייע מאוד.

קראו כאן

כך מגישים "בקשה להקלה במס" ו"בקשה לתיאום מס"

עלון מידע בנושא וועדה רפואית ופטור ממס לנכים או לעיוורים

 1. סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס בגין הכנסות של אחד מהיחידים הבאים:
  הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.

  • עיוור

  • או נכה בשיעור של 100%,

  • או נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד,

  • או נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד.

  הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

 2. התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית כמו ריבית, שכר דירה ועוד.

  יודגש כי מי שתקופת נכותו הכוללת נקבעה בין יום אחד ל- 184 יום, לא יהיה זכאי לפטור בגין הכנסותיו.

 3. יחיד אשר שיעור נכותו נקבע ל- 100% נכות לצמיתות או 90% לפי חישוב מיוחד או עיוורים ללא הגבלת אחוז נכות לרבות לקוי ראייה חמור – על פי אחד החוקים הבאים:יחיד שאינו עיוור כאמור או שלא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים המנויים בסעיף 3 או שנקבע לו לפיהם אחוז הנמוך מ- 90% בחישוב מיוחד, ועבר אירוע רפואי כלשהו – רשאי לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

  • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ז – 1959 (נוסח משולב).

  • חוק נכי המלחמה הנאצים, תשי"ז – 1957,

  • חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל 1970,

  • פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה -1995,

  • חוק שירות הסעד (תעודת עיוור).

  זכאים לפטור ממס בהתבסס על ההחלטה על פי חוקים אלו.

  לקבלת אישור מפקיד השומה על פטור זה ממס יש להגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריך את טופס 1516 – "בקשה לפטור ממס" בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת עיוור.

 4. המידע שלהלן נועד להקל עליך ולהנחותך בהפניית בקשה למס הכנסה לצורך קבלת זימון לוועדה רפואית.

 5. כדי לקבל זימון לוועדה רפואית כאמור, יש למלא ולהגיש את המסמכים הבאים:

  5.1 טופס 1516 – "בקשה לפטור ממס"

  5.2 טופס הבקשה לוועדה רפואית (169א). – עליך למלא את הטופס במלואו ולציין במפורש מהן המחלות והליקויים מהם הינך סובל/ת או סבלת בעבר.

  5.3 טופס ויתור סודיות (169ב).

  5.4 שובר אגרה ששולם למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק. (ניתן להשיג את

  השובר במשרדי השומה או במשרדי המוסד לביטוח לאומי).

  בנוסף יש חובה לצרף את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת שיש בידך המתייחסים למחלה/ות.

  שים לב! 
  המוסד לביטוח לאומי איננו מקבל בקשות לזימון לוועדה רפואית לצרכי מס הכנסה – ללא טופסי ההפניה מרשות המסים.

 6. אם הייתה לך תביעה קודמת וברצונך להגיש בקשה נוספת או שמצב המחלה הוחמר, יש להגיש את הבקשה במשרד פקיד השומה באזור מגוריך, וזאת על מנת שניתן יהיה להעביר לוועדה הרפואית את כל החומר המצוי ברשותנו.

 7. כל החומר שהוגש מועבר למוסד לביטוח לאומי להמשך הטיפול. העתק המכתב המופנה לביטוח לאומי ישלח אליך.

 8. אם ברצונך לברר פרטים על הפנייה לאחר העברת המסמכים למוסד לביטוח לאומי יש לפנות לסניף הביטוח לאומי המטפל בבקשה או למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי בטלפון 6050 *.

 9. למפגש עם הוועדה הרפואית יש להצטייד בתעודת זהות.

  יודגש כי הליקויים לגביהם ייקבעו אחוזי נכותך יהיו בגין ליקויים רפואיים בלבד ולא ליקויים תפקודים.

 10. הודעה על החלטת הוועדה תשלח אליך מהמוסד לביטוח לאומי.

  לאחר מכן פקיד השומה יעביר את החלטתו לגבי זכאותך לפטור ממס על פי סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה, בצירוף העתק פרוטוקול הוועדה הרפואית.

 11. מטעמי סודיות, לא ניתן למסור מידע על החלטות הוועדה הרפואית בטלפון.

 12. לקוח/ה המעוניין/ת לערער על החלטת הוועדה בדרג ראשון, על פי התקנות לקביעת אחוזי נכות וכו', חייב/ת:

  • לשלוח תוך 45 יום מהיום בו התקבלה החלטת הוועדה הרפואית , מכתב ערר מנומק בצירוף האסמכתאות הרפואיות הרלוונטיות לערעור.

  • לבקש מפקיד השומה שובר תשלום עבור ועדה רפואית לעררים, אותו יש להעביר לאחר התשלום למשרד השומה.

  לתשומת לבכם: ניתן לבקש מהוועדה לעררים לדון גם בליקויים רפואיים שלא הועלו בפני הוועדה בדרג ראשון.

 13. לידיעתך,
  ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית לתקופה של שש שנים לא כולל השנה השוטפת רק עבור נכות שהוכרה בהתאם לאחוזים הנדרשים על פי החוק, לתקופה כוללת העולה על 184 יום. בשנת 2012 ניתן להגיש בקשות להחזרי מס בגין נכות משנת 2006 ואילך. 

  להלן תקרות ההכנסה הפטורות בשש השנים האחרונות:

בהצלחה