תגית: פניה לשרת הבריאות יעל גרמן : מצב מערכת השיקום במדינת ישראל

פנייה לשרת הבריאות גב' יעל גרמן :מצב מערכת השיקום במדינת ישראל

פניה לשרת הבריאות יעל גרמן : מצב מערכת השיקום במדינת ישראל

לכבוד                                                                                                 5/5/13                                                             

שרת הבריאות
הגברת יעל גרמן

מכובדת

הנדון: מצב מערכת השיקום במדינת ישראל

נייר עמדה זה נעשה בעזרתו האדיבה של רופא משקם בכיר שחרד למצב הקיים. בעקבות הזילות באיכות השיקום שמקבלים המבוטחים בחוק בריאות ממלכתי, המנוצל לרעה ע"י קופות החולים ובעצימת עין של משרד הבריאות עד כדי הרס של מערך השיקום הרפואי, וגרימת נזק בלתי הפיך למשתקמים.
להמשיך לקרוא