תגית: פרשת כל יכול: שר התמ"ת מתערב

פרשת כל יכול: שר התמ"ת מתערב

פרשת כל יכול: שר התמ"ת מתערב

המשך המעקב אחרי חברת "כל יכול" שמעסיקה 200 נכים ועומדת בפני סגירה: היום הגיעו חלק מהעובדים לכנסת, כדי לשמוע את שר התמ"ת. הוא הסביר שמדיניות הממשלה היא לתמוך בשילוב נכים רק במקומות עבודה רגילים