תגית: קבורה

חדשות – חדש באתר: מחשבון זכויות דמי קבורה

חדשות – חדש באתר: מחשבון זכויות דמי קבורה

קישור למל"ל ולפרסום: כאן

המחשבון נועד לשימוש על ידי בני משפחה ומכרים של נפטרים, כדי לאתר את חברות הקבורה המתאימות וכן את בתי העלמין שהקבורה בהם אינה כרוכה בתשלום, על פי הסכמים שנחתמו בין חברות הקבורה לביטוח הלאומי.

באמצעות מחשבון זה תוכלו לדעת מהם השירותים הקשורים לקבורה, המכוסים על ידי הביטוח הלאומי וניתנים לכם ללא תשלום, ואיזה שירותים מחויבים בתשלום.

חדשות – חדש באתר: מחשבון זכויות דמי קבורה

המחשבון נועד לשימוש על ידי בני משפחה ומכרים של נפטרים, כדי לאתר את חברות הקבורה המתאימות וכן את בתי העלמין שהקבורה בהם אינה כרוכה בתשלום, על פי הסכמים שנחתמו בין חברות הקבורה לביטוח הלאומי.
באמצעות מחשבון זה תוכלו לדעת מהם השירותים הקשורים לקבורה, המכוסים על ידי הביטוח הלאומי וניתנים לכם ללא תשלום, ואיזה שירותים מחויבים בתשלום.

מחשבון  דמי קבורה
אתר דמי קבורה
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מחשבון דמי קבורה

מחשבון  דמי קבורה
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי