תגית: קוד סודי

הזמנת קוד אישי לאינטרנט וקוד סודי מוקד הטלפוני

הקוד והסיסמה נועדו לכניסה לתיקך האישי באתר "שירות אישי". יכולים להזמין את הקוד והסיסמה מי שמלאו להם 16 שנים, ואין להם קוד משתמש פעיל.
זכויות למוסד לביטוח לאומי

הזמנת קוד סודי – ביטוח לאומי

הזמנת קוד סודי  
הקוד הסודי ישמש אותך בכל פנייה למוקד הטלפוני ובעמדות לשירות עצמי. יכולים להזמין את הקוד מי שמלאו להם 19 שנים, ובתנאי שלא נשלח אליהם כבר קוד סודי בתוך 3 החודשים שקדמו למועד הזמנה זו. כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

קוד סודי בביטוח לאומי

קוד סודי במוסד לביטוח לאומי
מאפשר שמירה על סודיות וצנעת הפרט. מדובר בכרטיס אישי עליו מוטבע קוד בן ארבע ספרות. באמצעות הקוד ניתן לקבל שירותים אישיים בעמדות לשירות עצמי, ובמוקד הטלפוני ובהתקשרות טלפונית לסניפי המוסד. בדרך זו יכול המוסד לביטוח לאומי להבטיח שהמידע הנמסר יגיע רק לידיו של מי שזכאי לקבלו