תגית: קצבאות לנפגעי עבודה

עדכון קצבאות ינואר 2014

עדכון קצבאות ינואר 2014
כאן

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

בחודש ינואר 2014 התעדכנו קצבאות הביטוח הלאומי.

בחודש ינואר 2014 התעדכנו קצבאות הביטוח הלאומי.
הסבר על אופן העדכון של הקצבאות השונות וכן פירוט סכומי הקצבאות 

המעודכנות תמצאו  כאן shiur2014.1 1
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

 

 

ביטוח לאומי הפתיע והפקיד היום את קצבאות הנכות מומלץ לבדוק בבנקים.

ביטוח לאומי הפתיע והפקיד היום את קצבאות הנכות מומלץ לבדוק בבנקים.
           חג שמח לכולם

לרגל חג הסוכות יקדים הביטוח הלאומי את תשלום הקצבאות:

לרגל חג הסוכות יקדים הביטוח הלאומי את תשלום הקצבאות:
דמי אבטלה ישולמו ב-15.9.2013 במקום ב-17.9.2013
קצבת ילדים תשולם ב-16.9.2013 במקום ב-20.9.2013.
קצבאות זקנה, שאירים, נכות כללית, ילד נכה, שירותים מיוחדים, ניידות, דמי מזונות, נפגעי עבודה, הבטחת הכנסה, שיקום וסיעוד – ישולמו ב-23.9.2013 במקום ב-29.9.2013.  

בחג הסוכות יהיו סניפי הביטוח הלאומי סגורים לקהל
בחג הסוכות, מיום רביעי, י"ד בתשרי תשע"ד, 18בספטמבר 2013, עד יום חמישי, כ"ב בתשרי תשע"ד, 26 בספטמבר 2013, יהיו הסניפים סגורים לקהל.
הסניפים ייפתחו לקהל ביום ראשון, 29 בספטמבר 2013.
בימים שהסניפים סגורים לקהל תוכלו להמשיך ולקבל שירות:
בעמדות לשירות עצמי מחוץ לסניפים – הדפסת אישורים וטפסים
במוקד הטלפוני  – לא תהיה אפשרות לקבל שירות מנציגי שירות, אבל לרשותך השירותים האוטומטיים.
באתר השירות האישי  – כל השירותים באמצעות קוד סודי וסיסמה, למי שקיבל קוד סודי וססמה מהסניף.
אפשר לפנות אלינו גם באמצעות האתר, ואנו נשתדל להשיב לכם בהקדם לאחר החג.
 כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

גמלת נכות מעבודה – שיעורי גמלת נכות מעבודה

גמלת נכות מעבודה – שיעורי גמלת נכות מעבודה

קצבת נכות מעבודה משולמת מדי חודש ב-28 בחודש, לזכות חשבון הבנק של המבוטח לפי הרשום בטופס התביעה לקצבה.

תעודת נכה
מי שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות (קבועה) בשיעור של 20% ומעלה, יעניק לו המוסד לביטוח לאומי תעודת נכה.

חבר קיבוץ או מושב שיתופי רשאים לבקש  שקצבתם תשולם לחשבון הקיבוץ או המושב השיתופי.

נכה עבודה שדרגת נכותו 100% יקבל קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו ליום כפול 30 (מקסימום קצבת הנכות מעבודה לחודש 32,228 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)  למבוטח השכיר ולמבוטח העצמאי). קצבת הנכות משתנה בדרך כלל בכל שנה ב-1 בינואר, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.

מענק הנכות מעבודה וכל תשלום חד פעמי אחר משולמים אף הם לזכות חשבון הבנק של המבוטח לפי הרשום בטופס התביעה לקצבה.
סכום המענק שווה לקצבה חודשית כפול 43. אם לאחר שהזכאי קיבל את המענק, הוחמר מצבו ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, הוא יקבל קצבה חודשית, וסכום המענק העודף ינוכה מן הקצבה.

פגיעה בעבודה שאירעה לפני 1.4.2006 ותביעה למחלת מקצוע שהוגשה לפני 1.4.2006

נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית בשיעור של 100% – 5%  – יקבל קצבה חודשית.נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 5% – 20%  – יקבל מענק חד פעמי.נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 100% – 20% – יקבל קצבה חודשית.נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור הפחות מ-5% אינו זכאי לגמלה.פגיעה בעבודה שאירעה ב-1.4.2006  ואילך ותביעה להכרה במחלת מקצוע שהוגשה ב- 1.4.2006 ואילך:נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית בשיעור של 100%-9% – יקבל קצבה חודשית.נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 9% – 20% – יקבל מענק חד פעמי.נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20% – 100% – יקבל  קצבה חודשית.נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור הפחות מ-9% אינו זכאי לגמלה.נכה עבודה שדרגת נכותו מזכה אותו בקצבה חודשית, יקבל קצבה בשיעור אחוזי דרגת נכותו מסכום הקצבה שהיה מקבל אילו היתה דרגת נכותו 100%. לדוגמה: מי שדרגת נכותו 50% יקבל קצבה בסכום חצי הקצבה שהיה מקבל אילו היתה דרגת נכותו 100%.מענק מוגדל: מבוטח (חוץ מבן קיבוץ) שנפגע בעבודה לפני שמלאו לו 21 שנים, והוא זכאי למענק נכות חד פעמי מעבודה, ישולם לו מענק בשיעור מוגדל, כאילו היתה הכנסתו החודשית בסכום השכר הממוצע, 8,828 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) 

הכנסה (מעבודה או מכל מקור אחר) שיש למקבל קצבת הנכות מעבודה אינה משפיעה על שיעור הקצבה המגיעה לו.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

הקמצנות של מערכת הרווחה הישראלית

הקמצנות של מערכת הרווחה הישראלית

ישראל היא שיאנית עולמית בשיעור ההוצאה הנמוך על קצבאות ובשיעור העוני הגבוה

16.01.2013
מאת: 

כל הזכויות שמורות ל-The Marker

ארגונים ועמותות – ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל

ארגונים ועמותות – ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל

מידע נוסף בארגון עצמו בכתובת  כאן

מחשבון של סכום הטבת אובדן כושר עבודה

מחשבון של סכום הטבת אובדן כושר עבודה
(קצבת נכות מעבודה או מענק נכות מעבודה)

 

קח"ן = קצבה חודשית נוספת

קח"ן = קצבה חודשית נוספת

שרותים מיוחדים שר"מ עדכון קיצבאות

שיעורי קצבת השרותים המיוחדים   כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום–יום ברוב שעות היממה,או מי שזקוק להשגחה מתמדת – זכאי לקצבה בשיעור של 50% מקצבת נכות מלאה ליחיד – 1,075 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .

מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום–יום ברוב שעות היממה – זכאי ל-105% מקצבת נכות מלאה ליחיד – 2,256 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .

מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום–יום בכל שעות היממה – זכאי לקצבה בשיעור 175% מקצבת נכות מלאה ליחיד – 3,761 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .

נוסף על הסכום הבסיסי של הקצבה משולמת תוספת לקצבה:
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 50% – 301 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 105% – 612 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 175% – 913 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .