תגית: קצבת שאירים

אושר בטרומית: קצבת שארים לא תמנע הבטחת הכנסה

אושר בטרומית: קצבת שארים לא תמנע הבטחת הכנסה
28 במאי 2014, כ"ח באייר תשע"ד, בשעה 11:40

​מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הטבות למי שמקבל גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי וקיבל גמלת הבטחת הכנסה), התשע"ד-2014, של ח"כ דוד צור (התנועה) וקבוצת חברי כנסת.
להמשיך לקרוא

מחשבונים לבדיקת זכאות – בדיקת זכאות לקצבת שאירים

מחשבונים לבדיקת זכאות – בדיקת זכאות לקצבת שאירים
מחשבון זה נועד לשאריו  של מי שנפטר, והיה מבוטח ושולמו בעדו דמי ביטוח כחוק,  או שהיה פטור מתשלום דמי ביטוח.
בנוסף מיועד המחשבון לאלמן שלא היה עמו ילד בעת הפטירה של בת/בן זוגו, ותביעתו לקצבת שאירים נדחתה על ידי הביטוח הלאומי, מכיוון שהיו לו הכנסות גבוהות וכעת פחתו הכנסותיו.
אם יש לנפטר/ת ילדים עד גיל 24 – הילדים עשויים להיות זכאים לקצבת שארים. אם הילדים לומדים בתיכון- הם עשויים לקבל דמי מחיה .

במקרים הבאים יש לגשת לסניף:
חבר קיבוץ
מי שהתאלמן/ה בפיגוע איבה
מי שהתאלמן/ה ומטופל במסגרת משרד הביטחון
לתשומת לבך,
תביעה לקצבת שאירים יש להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר יום הפטירה וכל עיכוב בהגשת התביעה, עלול לגרוע מזכויותיך.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי