תגית: רשות המיסים (מכס ומע"מ) פרסמה מכרזים אשר מיועדים לאנשים עם מוגבלות בלבד.

לאחרונה, רשות המיסים (מכס ומע"מ) פרסמה מכרזים אשר מיועדים לאנשים עם מוגבלות בלבד.

שלום,
לאחרונה, רשות המיסים (מכס ומע"מ) פרסמה מכרזים אשר מיועדים לאנשים עם מוגבלות בלבד.
תאריך אחרון להגשת מועמדות לגבי שלושה מהם: מחר, 17 בדצמבר 2014.
להלן מכרזים אלו:

להמשיך לקרוא