תגית: שיוויון הזדמנויות בעבודה

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – הגבלת הדרישה לוויתור סודיות רפואית מדורש עבודה), התשע"ג– 17.06.2013

מספר פנימי: 478198
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:חברי הכנסת,דב חנין,יריב לוין
פ/1413/19 להצעת החוק כאן      1413 SHIVION BAVODA
הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – הגבלת הדרישה לוויתור סודיות רפואית מדורש עבודה), התשע"ג–2013
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל