תגית: שילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה

חברת ההלבשה Delta דלתא עושה את מה שכולם צריכים לעשות – לשלב אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים.

כל הזכויות לנגישות ישראל

"בעבודה היחידה שחשפתי את המוגבלות שלי – אמרו לי ביי"

כ-750 אלף אנשים עם מוגבלות מתקשים להתקבל לעבודה וסובלים מאפליה על רקע מצבם הבריאותי. בדקנו איך המעסיקים יכולים לשלב אותם בזמן שהמדינה לא מצליחה ומה היתרונות: "אנחנו רגילים בעולם העסקים לדברים שליליים, ופתאום יש אלומת אור חיובית שמשדרגת את האווירה ביומיום" המשך כאן
ב
ילי פרנקל: 06.12.19 כל הזכויות לYNET

הוארך בחמש שנים החוק הקובע העדפה מתקנת לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה 20/06/2004

הוארך בחמש שנים החוק הקובע העדפה מתקנת לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה.

הודעה לעיתונות מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

הוארך בחמש שנים החוק הקובע העדפה מתקנת לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה התפרסם בתאריך: 20/06/2004
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה היום לקריאה ראשונה תיקון, של ח”כ שאול יהלום, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע, כי במקומות עבודה פרטיים, בהם מועסקים מעל 25 עובדים, יש לפעול לקידום הייצוג ההולם לעובדים עם מוגבלות.  ח”כ שאול יהלום, יו”ר ועדת עבודה ורווחה: ”אין חולק כי תחום התעסוקה הוא המרכזי בחייו של כל אדם. בעיית ההשתלבות במעגל העבודה היא חלק מהבעיות הקשות ביותר של אנשים עם מוגבלות. הועדה סבורה , כי בנוסף לקביעת איסור אפליה בחקיקה, יש לקבוע את החובה לנקוט פעולות יזומות של העדפה מתקנת לשילובם של אנשים עם מוגבלות בעבודה. זאת בעיקר לנוכח המצב בתחום זה כאמור לעיל, וגם לאור הקשיים הכרוכים בהגשת תביעות שעניינן אפליה בכלל, ועל ידי אדם עם מוגבלות בפרט”.סעיף 18 לחוק קובע כי תוקפו של סעיף 9- שבע שנים מיום פרסומו של החוק. לפיכך , הסעיף המחייב לפעול לקידום הייצוג ההולם של העובדים עם מוגבלות במקומות עבודה פרטיים, יפקע בראשית שנת 2005.
עד היום, טרם הותקנו תקנות ליישומו של סעיף 9, וטרם ננקטו צעדים אופרטיביים אחרים לקידום הייצוג ההולם לעובדים עם מוגבלות במגזר הפרטי.לפיכך מציע ח”כ שאול יהלום להאריך בחמש שנים נוספות את תוקף סעיף 9 בחוק, זאת מאחר ועמדת הממשלה מתנגדת לביטול מגבלת הזמן שהוטלה על הסעיף, תוך כוונה במהלך הזמן הזה לנקוט בצעדים אופרטיביים ולתקן תקנות לקידום הייצוג ההולם לעובדים עם מוגבלות במגזר הפרטי, כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתלב באופן אמיתי בשוק העבודה.

© כל הזכויות שמורות, 2003, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il