תגית: שינויים בנוהל קבלת תג חנייה לנכה

שינויים בנוהל קבלת תג חנייה לנכה

שינויים בנוהל קבלת תג חנייה לנכה       באתר משרד התחבורה
שינויים בנוהל קבלת תג חנייה לנכה
רביעי, 29 דצמבר 2010 15:11

במטרה להקל על העומס ולקצר את תהליך קבלת תג נכה, ייכנסו לתוקף נהלים חדשים החל מיום 02/01/2011:
תשובה לבקשה לתג חנייה לנכה תישלח עד 90 יום מיום הגעת החומר למשרד התחבורה
ניתן לקבל מידע לגבי מצב הטיפול בבקשה אך ורק במרכז השירות הטלפוני 5678*
כל הזכויות שמורות למשרד התחבורה