תגית: שינוי שכר 04-2023 לעובדים זרים

זכויות וחובות בלשכה הפרטית להבאה תיווך והשמת עובד זר (תאגיד)

זכויות וחובות בלשכה הפרטית להבאה תיווך והשמת עובד זר (תאגיד)
אסור לשלם לעובד זר בענף הסיעוד המועסק בישראל פחות משכר מינימום.החל מאפריל 2023, שכר המינימום לחודש, עבור משרה מלאה בענף הסיעוד (24/6) הינו 5,571.75 ₪ ברוטו (שכר יומי 222.87 ₪, 30.61 ₪ לשעה).
מאז דצמבר 2017, שכר המינימום לחודש, עבור משרה מלאה בענף הסיעוד (24/6) הינו 5,300 ₪ ברוטו (שכר יומי 212 ₪, 29.12 ₪ לשעה).
נתוני עבר לשכר מינימום

ניכויים מותרים משכר המינימום:
המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד סכומים המותרים על פי חוק עבור מגורים, הוצאות נלוות למגורים, מחצית עלות בביטוח בריאות והוצאות כלכלה.
המידע כאן כל הזכויות שמורות המשך באנגלית