תגית: שירות הטפסים הלאומי

תשלומים לביטוח לאומי באמצעות האינטרנט

תשלום מבוטח שאינו שכיר , תשלום משק בית , פתיחת תיק משק בית,
תיאום דמי ביטוח ובקשת החזר, בקשת מעבר בין קופות חולים,
עדכון פרטי חשבון בנק.  רשימת הפעולות המלאה כולל הסבר
וקישורים באתר המוסד לביטוח לאומי כאן

טופס בקשה להנחה בטלפון

בקשה להנחה בטלפון
כל הזכויות שמורות למשרד הרווחה כאן   TOPES DISCAOUNT- TELEFON 4 2014

בקשה לקבלת תעודת לידה -טפסים

בקשה לקבלת תעודת לידה כאן

ביטוח לאומי- טפסים שונים להורדה

ביטוח לאומי – טפסים שונים להורדה   כאן

שירות הטפסים הלאומי

שירות הטפסים הלאומי > בלחיצה כאן