תגית: תג חניה לנכה- בקשה לשליחה הביתה/החלפה

משלוח הבקשות לתג החניה לנכה

משלוח הבקשות לתג החניה לנכה
את הבקשות יש להעביר באמצעות הדואר. בדואר רשום עדיף עם אישור מסירה

ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100.
מענה טלפוני על סטטוס הטיפול בבקשה יינתן אך ורק באמצעות רישוי קול.
לכל בקשה חובה לצרף את טופס הבקשה לתג נכה בצירוף הטפסים הרלוונטים כפי שפורטו מעלה. פניה ללא הטופס לא תטופל.